Ρωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά εργαστήρια κεραμικής στον ελλαδικό χώρο

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2932206 17 Read counter

Unit:
Department of History and Archaeology
Title:
Ρωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά εργαστήρια κεραμικής στον ελλαδικό χώρο
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Despite the promising turn by research in recent years to the study of the Roman, and especially
the Early Byzantine pottery that has come to light in Greece, very little local production has been
certainly identified, and consequently very little has been written about the relations between the
workshops of different towns from the 2nd to the 7th c. The present article attempts to draw conclusions
about the centres producing known categories of ceramic material, the limits of the originality
of a particular output or the freedom of design of the material produced, and finally, the
form taken by the self-sufficiency of small towns towards the end of the period under examination.
Special mention is made of lamps that form a group with features enabling them to be classified
and dated relatively easily, and making comparisons between local workshops possible.
Beginning with Corinthian lamps, the first very popular type created in mainland Greece in Roman
times, and with reference to the doubt cast on their Corinthian origins, I refute the view that Patras
was the main place where they were manufactured. Given that such lamps were also produced
in Patras, however, I suggest a new schema, according to which the major, famous
workshops had facilities not only in their main place of production (that is, Corinth), but also at
other places in the north Peloponnese, where clay beds made it possible to produce goods of similar
quality and colour scale. I suggest that there probably existed a chain of workshops with a very
large output that will have been controlled by large owners. The course followed by the other
types of lamp that made their appearance in the 7th c. (Attic, Asia Minor, North-African) is then
traced, and a close relationship is detected between the local output of small towns in Central
Greece and the Peloponnese with regard to imitations of lamps of North-African type. Essentially,
a variation of this type of lamp is created with a special preference for particular motifs, such
as a cross on the disc, and a branch on the rim. This common artistic expression is probably owed
to mutual copying in the context of a specific fashion.
With regard to the production of categories of pottery other than lamps, the relations between the
workshops of different towns, though more difficult to trace, are of great interest. Down to the 5th
c. the large towns exported a wide variety of vases to the small towns, and also exercised an influence
on their output. From the middle of the 6th c. onwards, in contrast, local production became
independent and could boast fine-quality vases and a wide variety of shapes, attaining a
high degree of autonomy. Particular interest attaches to a category consisting mainly of open
vases, the production of which has not been studied yet; the centers of production of those painted
vases were mainly Crete and Central Greece. In the case of the latter, I conclude by precluding
other production centres suggested in the past, and argue that the production center was at Phthiotic
Thebes, where the greatest number of such vases has been found. The creation and dissemination
of painted wares at this time should also be set in the context of a fashion originating in the
Eastern Mediterranean and Egypt. Influences of this kind from remote areas, and the common
artistic expression in the production of lamps of North-African type, provide a picture of local output
in towns of different sizes. Despite the attempts made by the local workshops to secure their
autonomy with regard to variety of shapes, these local outputs cannot be regarded as isolated during
what are generally considered the difficult years of the late 6th and early 7th c.
Publication year:
2010
Authors:
Πλάτων Πετρίδης
Publisher:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Conference title:
Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας από τον ελλαδικό χώρο (3ος -7ος αι. μ.Χ.), Εκδ: Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Ντ. Κουσουλάκου
Pages:
81-96
Keywords:
Αρχαιολογία, Ρωμαϊκή περίοδος, Πρωτοβυζαντινή περίοδος, Κεραμική, Εργαστήρια κεραμικής, Οικονομική ιστορία
Main subject category:
Archaeology
5.20.Petridis_ΡΩΜΠΒ Εργαστήρια.pdf (14 MB) Open in new window