Εισαγωγές αττικής κεραμεικής στους Δελφούς κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2932251 8 Read counter

Unit:
Department of History and Archaeology
Title:
Εισαγωγές αττικής κεραμεικής στους Δελφούς κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Καθώς η Αττική από τις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. και μιμούμενη πιστά τα κορινθιακά πρότυπα στον τομέα της λυχνοποιίας καταφέρνει να εκτοπίσει την Κόρινθο, οι επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας πλημμυρίζουν από τα λυχνάρια της και μαζί με αυτά με δείγματα γραπτής κεραμικής και άλλες αττικές παραγωγές. Στο άρθρο εξετάζονται οι εισαγωγές αττικής κεραμικής στους Δελφούς από τον 3ο έως τον 6ο αι. μ.Χ. και γενικότερα οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο πόλεις. Παρουσιάζονται για πρώτη φορά υπογραφές λυχνοποιών που δεν είναι γνωστές από παλαιότερες δημοσιεύσεις.
Publication year:
2001
Authors:
Πλάτων Πετρίδης
Publisher:
Χρυσή Τομή
Conference title:
Η΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής, Πρακτικά
Pages:
279-295
Keywords:
Αρχαιολογία, Πρωτοβυζαντινή περίοδος, Δελφοί, Αθήνα, Κεραμική, Εργαστήρια κεραμικής, Λυχνάρια
Main subject category:
Archaeology
Α5.32.Petridis_ΝΑΑττική_Εισαγωγές.pdf (5 MB) Open in new window