Λαμπρίδης Βασίλειος

Registry uoadl:2932575 3 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Λαμπρίδης Βασίλειος
Registration year:
19061009
Incremental number:
30316
Place of origin:
Άνω Σουδενά (Ηπείρου)
Contributors:
Ploumis Panag
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Άρτης, αριθ. 2, 29 Ιουνίου 1906, Λίαν Καλώς (7 33/46)
The digital material of the item is not available.