Μπιλήρης Βασίλειος

Registry uoadl:2932577 3 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μπιλήρης Βασίλειος
Registration year:
19061009
Incremental number:
30317
Place of origin:
Κάλυμνος
Contributors:
Georgios Kalisperis
Age:
19
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Γ΄ Αθηνών, αριθ. 111, 6 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (6 7/46)
Transfer:
Φαρμακευτ. Δευτεροετής από του χειμερινού εξαμήνου 1922-23 αριθ. …. 241 υπ' αριθ. 103/40 τη 29/11/22 εγγρ. Αθήναι τη 14/1/23
The digital material of the item is not available.