Γεωργουλόπουλος Ηλίας

Registry uoadl:2932593 3 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεωργουλόπουλος Ηλίας
Registration year:
19061009
Incremental number:
30324
Place of origin:
Καλάμαι
Contributors:
P.Mpenologothetis
Age:
16
Faculty:
Νομική
Registration notes:
απολ. Γυμν. Καλαμών, αριθ. 6, 1 Ιουλίου 1906, Καλώς (6 18/46)
Transfer:
Ιατρική 204/ 29-1-916, ο κηδεμών, άνευ της …. Δυνάμη του Νόμου 686
The digital material of the item is not available.