Η σημασία της φήμης στο δίκαιο των σημάτων

Postgraduate Thesis uoadl:2935507 48 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Library of the School of Law
Deposit date:
2021-02-14
Year:
2021
Author:
Smyrni Christina
Supervisors info:
Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιβλέπων)
Ιάκωβος Βενιέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευθυμία Κινινή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Original Title:
Η σημασία της φήμης στο δίκαιο των σημάτων
Languages:
Greek
Translated title:
Η σημασία της φήμης στο δίκαιο των σημάτων
Summary:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξαίρεται η σημασία των σημάτων φήμης, τα οποία λόγω της διακριτικής τους δύναμης και αναγνωρισιμότητας, τυγχάνουν και διευρυμένης προστασίας σε σχέση με τα κοινά σήματα. Εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι ιδιαιτερότητες και οι νομικοί προβληματισμοί που ανακύπτουν κατά την προσέγγιση της έννοιας αυτών. Με γνώμονα την προστασία του δικαίου του ανταγωνισμού, η διευρυμένη προστασία των σημάτων φήμης κατά πόσο δεν τον περιορίζει; Οι έννοιες της ίδιας της "φήμης", του "αθέμιτου οφέλους", του "κινδύνου σύνδεσης" με ποιόν τρόπο μπορούν να προσεγγιστούν ερμηνευτικά; Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται για να προσεγγιστεί η έννοια της φήμης, επαρκούν στο σήμερα με τη νέα τεχνολογική και διαδικτυακή πραγματικότητα; Αυτά τα ερωτήματα -μεταξύ άλλων- επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα διπλωματική εργασία.
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Law of Competition
Keywords:
σήμα, σήμα φήμης, φήμη, κίνδυνος σύνδεσης, αθέμιτο όφελος
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
45
Number of pages:
91

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΗΜΑ ΦΗΜΗΣ.pdf
939 KB
File access is restricted only to the intranet of UoA.