Παλιανίδης Παναγιώτης

Registry uoadl:2936131 20 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παλιανίδης Παναγιώτης
Registration year:
19061031
Incremental number:
30749
Place of origin:
Ικόνιον (Μ.Ασίας)
Contributors:
Maurommatis
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Ζωγραφείου, αριθμ 70, 17 Ιουνίου 1906, άριστα (9 8/39)
The digital material of the item is not available.