Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Α΄, Θεωρία

Scientific publication - Book uoadl:2936287 12 Read counter

Unit:
Department of Music Studies
Title:
Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Α΄, Θεωρία
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2014
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
ISBN:
978-960-495-148-2
Keywords:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Main subject category:
Fine arts - Entertainment
The digital material of the item is not available.