Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του

Scientific publication - Book uoadl:2936298 9 Read counter

Unit:
Department of Music Studies
Title:
Ὁ Γέρων Ἱερόθεος (1762-1814). Ἡ πολιτεία τοῦ κτίτορος τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας καὶ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Βίου του
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2000
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Publisher:
Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Ύδρας
ISBN:
960-86881-0-8
Keywords:
Κολλυβάδες Γέρων Ιερόθεος
Main subject category:
Religion
Ο-γέρων-Ιερόθεος-1762-1814-small.pdf (17 MB) Open in new window