Μάλαμμας Αχιλλεύς

Registry uoadl:2936632 7 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μάλαμμας Αχιλλεύς
Registration year:
19070131
Incremental number:
30791
Place of origin:
Φιλιππούπολις της Βουλγαρίας
Contributors:
Mpastas K.
Age:
21
Faculty:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Φιλιππουπόλεως, αριθ. 13/87/82, 17 Ιουνίου 1906, σχε. Καλώς (5,32)
Transfer:
Φαρμακευτικόν Σχολείον, 425, 4/10/1907
Notes:
Χαρτόσημον
The digital material of the item is not available.