Τέγουτζης Γεώργιος

Registry uoadl:2936634 6 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Τέγουτζης Γεώργιος
Registration year:
19070131
Incremental number:
30792
Place of origin:
Σέρραι
Contributors:
Dellios Io.
Age:
20
Faculty:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 85/36, 23 Ιουνίου 1906, λίαν καλώς (8 9/50)
The digital material of the item is not available.