Λουλουδόπουλος Μιλτιάδης

Registry uoadl:2936640 6 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Λουλουδόπουλος Μιλτιάδης
Registration year:
19070131
Incremental number:
30795
Place of origin:
Αγχίαλος
Contributors:
Lampridis Io.
Age:
31
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολ. Λυκείου Χατζηχρήστειο;, αριθ._ 23 Ιουνίου 1896, καλώς (6,59)
Notes:
Η σύγκλητος ενέκρινε την εγγραφήν του Λουλουδόπουλου γενομένην δι'απολυτηρίου προγενεστέρου δι'αναγνωρίσεως του Λυκείου (Συνέδριον 10/2/1907)
The digital material of the item is not available.