Μαυρίδης Γεώργιος

Registry uoadl:2936644 6 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μαυρίδης Γεώργιος
Registration year:
19070131
Incremental number:
30797
Place of origin:
Φιλιππούπολις
Contributors:
xannos
Age:
18
Faculty:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Φιλιππουπόλεως, αριθ. 5/29/74, καλώς (6,82), 17 Ιουνίου 1906
The digital material of the item is not available.