Δημητριάδης Αλέξανδρος

Registry uoadl:2936646 6 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημητριάδης Αλέξανδρος
Registration year:
19070131
Incremental number:
30798
Place of origin:
Σέρραι (Μακεδονίας)
Contributors:
Dellios Io.
Age:
23
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Σερρών, αριθ. 37/38, 26 Ιουνίου 1903, άριστα (9,7)
Transfer:
Ιατρική, 1884, 30/11/1907
Notes:
Το χαρτόσημον της μεταγραφής εις το βιβλίο των ανανεώσεων
The digital material of the item is not available.