Σαραντάσης Ιωάννης

Registry uoadl:2937038 35 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σαραντάσης Ιωάννης
Registration year:
19070915
Incremental number:
30882
Place of origin:
Πειραιεύς
Contributors:
Sarantasis G.
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Αποδεικτικό Απολ. Γυμν. Πειραιώς, αριθ. 36, αριθ. Απολυτ. 283/37, 1 Ιουλίου 1905, καλώς (5 26/46)
The digital material of the item is not available.