Κουτήρας Κωνσταντίνος

Registry uoadl:2937040 35 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κουτήρας Κωνσταντίνος
Registration year:
19070915
Incremental number:
30883
Place of origin:
Σπάρτη
Contributors:
Velmaxos Xarilaos
Age:
20
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Σπάρτης, αριθ. 8, 29 Ιουνίου 1907, καλώς (6 8/46)
The digital material of the item is not available.