Μαλλκαράκης Νικόλαος

Registry uoadl:2937042 33 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μαλλκαράκης Νικόλαος
Registration year:
19070917
Incremental number:
30884
Place of origin:
Τέμενος Ηρακλείου (Κρήτης)
Contributors:
Kokkinakis Dim.
Age:
21
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ. 661, 5 Ιουλίου 1907, πάνυ καλώς (8)
The digital material of the item is not available.