Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Registry uoadl:2937052 31 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Registration year:
19070918
Incremental number:
30888
Place of origin:
Αποκορόνου (Κρήτης)
Contributors:
Xatzidakis G.
Age:
22
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Χανίων, αριθ. 1518/1, 14 Σεπτεμβρίου 1907, σχ. Καλώς (5 4/10)
The digital material of the item is not available.