Η διεπιστημονική φύση της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης: ορισμός, επεξεργασία και χρήση γεωπολιτικών δεικτών νομικού περιεχομένου. Η περίπτωση του Αρκτικού Ωκεανού και η θαλάσσια ανακατανομή ισχύος (οριοθέτηση υφαλοκρηπίδος).

Scientific publication - Journal Article uoadl:2937762 24 Read counter

Unit:
Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies
Title:
Η διεπιστημονική φύση της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης: ορισμός, επεξεργασία και χρήση γεωπολιτικών δεικτών νομικού περιεχομένου. Η περίπτωση του Αρκτικού Ωκεανού και η θαλάσσια ανακατανομή ισχύος (οριοθέτηση υφαλοκρηπίδος).
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Το παρόν κείμενο αναφέρεται στους γεωπολιτικούς δείκτες νομικού περιεχομένου, με παράδειγμα την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στον Αρκτικό Ωκεανό.
Publication year:
2019
Authors:
Ιωάννης Μάζης
Ξανθίππη Δωματιώτη
Journal:
Civitas Gentium
Publisher:
Civitas Gentium
Volume:
7
Number:
1
Pages:
328-354
Keywords:
Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Διεπιστημονικότητα, Ισχύς, Υφαλοκρηπίδα, Αρκτικός Ωκεανός
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
document-2.pdf (459 KB) Open in new window