Ἐφαρμογὴ Ἀπλῶν καὶ Σύνθετων Δεικτῶν τῶν Τεσσάρων Γεωπολιτικῶν Πυλώνων στὴν Μεθοδολογία τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Αναλύσεως: Ἡ Περίπτωση τῆς Συρίας.

Scientific publication - Journal Article uoadl:2937834 23 Read counter

Unit:
Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies
Title:
Ἐφαρμογὴ Ἀπλῶν καὶ Σύνθετων Δεικτῶν τῶν Τεσσάρων Γεωπολιτικῶν Πυλώνων στὴν Μεθοδολογία τῆς Συστημικῆς Γεωπολιτικῆς Αναλύσεως: Ἡ Περίπτωση τῆς Συρίας.
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η παρούσα επιστημονική δημοσίευση, αποτελεί εφαρμογή απλών και σύνθετων γεωπολιτικών δεικτών, των τεσσάρων γεωπολιτικών πυλώνων στη μεθοδολογία της συστημικής γεωπολιτικής αναλύσεως. Ως περίπτωση εξετάζεται η Συριακή Κρίση.
Publication year:
2017
Authors:
Ιωάννης Μάζης
Ξανθίππη Δωματιώτη
Άγις-Γεώργιος Δήγκας
Journal:
Civitas Gentium
Publisher:
Civitas Gentium
Volume:
5
Number:
2
Pages:
9-78
Keywords:
Συριακή Κρίση
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
1._xviii.pdf (4 MB) Open in new window