Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2937872 28 Read counter

Unit:
Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies
Title:
Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Το παρόν κείμενο εξετάζει συγκριτικά τα απαιτήματα-συμπεράσματα της θεωρίας του N. J. Spyman (1943) με την απόρρητη έκθεση (1945) του καθηγητού της Σορβόννης Alexandre Kojève προς τον στρατηγό Charles André Joseph Marie de Gaulle, περί δημιουργίας της ΕΚΑΧ και μετάπειτα ΕΟΚ και ΕΕ, υπό το φως της δημιουργίας μιας "Λατινικής Αυτοκρατορίας" αποτελουμένης από την προεξάρχουσα εις αυτήν Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, με τις αποικίες τους, οι οποίες θα λειτουγούσαν ως ενδιάμεση ζώνη ασφαλείας μεταξύ της "Αγγλοσαξωνικής Αυτοκρατορίας" και τις Σλαβοορθοδόξου Σοβιετικής Αυτοκρατορίας.
Publication year:
2017
Authors:
Ιωάννης Μάζης
Publisher:
Συνέδριο
Conference title:
Συνέδριο γιὰ τὴν Ἡμέρα Μνήμης τῶν 72 Χρόνων ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ Πολέμου (Ξενοδοχεῖον Caravel)
Pages:
1-9 (231-239)
Keywords:
Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
1._xviii.pdf (4 MB) Open in new window