Ὁ ρόλος τῶν παλαιφάτων ὀρθοδόξων πατριαρχείων εἰς τὸν ἰσλαμικὸν κόσμον

Scientific publication - Journal Article uoadl:2939511 31 Read counter

Unit:
Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies
Title:
Ὁ ρόλος τῶν παλαιφάτων ὀρθοδόξων πατριαρχείων εἰς τὸν ἰσλαμικὸν κόσμον
Languages of Item:
Greek
Abstract:
ο παρόν κείμενο αποτελεί άρθρο του Καθηγητή Ιωάννη Μάζη, σε συνεργασία με τον Κυριάκο Πατραγά και αναφέρεται, στο ρόλο τῶν παλαιφάτων ὀρθοδόξων πατριαρχείων, στον ἰσλαμικὸ κόσμο.
Publication year:
2015
Authors:
Ιωάννης Μάζης
Κυριακός Νικολάοου-Πατραγάς
Journal:
Εφημερίδα Διεθνούς Δικαίου
Publisher:
ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Volume:
Μάρτιος-Απρίλιος 2015
Number:
1
Pages:
258-261
Keywords:
Ὁ ρόλος τῶν παλαιφάτων ὀρθοδόξων πατριαρχείων εἰς τὸν ἰσλαμικὸν κόσμον
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Official URL (Publisher):
4._vi.pdf (254 KB) Open in new window