Αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: Παρατηρώντας την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών (2017) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία μελέτη περίπτωσης

Scientific publication - Journal Article uoadl:2940673 12 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: Παρατηρώντας την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών (2017) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία μελέτη περίπτωσης
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Στο άρθρο παρουσιάζεται έρευνα που διενεργήθηκε (2017-18) με σκοπό να αποτυπώσει τον βαθμό εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (2017) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από εκπαιδευμένους και επιμορφωμένους θεολόγους-μέντορες που συνεργάζονται με το Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας. Πραγματοποιήθηκε με Φύλλα Παρατήρησης της διδασκαλίας από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι
σε ένα μεγάλο βαθμό η διδακτική προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών αλλάζει.
Publication year:
2019
Authors:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης,
Γιώργος Γκρίλης
Journal:
ΜΕΝΤΟΡΑΣ
Publisher:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Volume:
17-18
Pages:
25-54
Keywords:
Προγράμματα Σπουδών Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, Φύλλα Παρατήρησης της Διδασκαλίας
Main subject category:
Education - Sport science
Αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης Μέντορας Τεύχη.pdf (653 KB) Open in new window