Ερμηνεύοντας τη σημερινή κρίση στην παιδεία και τη θρησκευτική εκπαίδευση με τα φώτα του δασκάλου Παναγιώτη Νέλλα ή Ζώντας τη «μέρα της Μαρμότας»

Scientific publication - Journal Article uoadl:2940993 14 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Ερμηνεύοντας τη σημερινή κρίση στην παιδεία και τη θρησκευτική εκπαίδευση με τα φώτα του δασκάλου Παναγιώτη Νέλλα ή Ζώντας τη «μέρα της Μαρμότας»
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2016
Authors:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Journal:
Σύναξη
Publisher:
ΣΥΝΑΞΗ Α.Μ.Κ.Ε.
Volume:
140
Number:
4
Pages:
41-52
Main subject category:
Education - Sport science
39 2016 Ερμηνεύοντας τη σημερινή κρίση στην παιδεία και τη θρησκευτική εκπαίδευση με τα φώτα του δασκάλου Παναγιώτη Νέλλα.pdf (5 MB) Open in new window