Πίστη καὶ «Χριστιανικὴ παιδεία καὶ ἀγωγὴ» μὲ βάση τὶς Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς

Scientific publication - Book Chapter uoadl:2941001 13 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Πίστη καὶ «Χριστιανικὴ παιδεία καὶ ἀγωγὴ» μὲ βάση τὶς Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2018
Authors:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Pages:
589-601
BookTitle:
Δίκαιον Ὄφλημα Τιμητικὸς τόμος ἐπὶ τῇ πεντηκονταετηρίδι Ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ
ISBN:
-
Main subject category:
Education - Sport science
45 2018 Πίστη και Χριστιανική Παιδεία και αγωγή με βάση τις Επιστήμες της Αγωγής.pdf (693 KB) Open in new window