Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και η μάθηση «για» τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Scientific publication - Book Chapter uoadl:2941011 4 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και η μάθηση «για» τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2020
Authors:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Εβίτα Ρεντζή
Pages:
38-65
BookTitle:
Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική θεωρία και πρακτική. Δημοκρατία-Πολιτειότητα-Ετερογένεια
Publisher:
GUTENBERG
ISBN:
978-960-01-2128-5
Keywords:
Θρησκευτική Εκπαίδευση, γραμματισμός, δημοκρατική κουλτούρα, ετερότητα, διαπολιτισμικότητα
Main subject category:
Education - Sport science
Project information:
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ έχουν γεννήσει νέες απαιτήσεις στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη όλων των μαθημάτων και επιτακτική ανάγκη για διαπολιτισμικό και δια-θρησκευτικό διάλογο στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης. Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η σημασία του θρησκευτικού γραμματισμού και πώς η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και Ευρώπη, ανάλογα με την ιστορία, τη θρησκεία και την πολιτική της κάθε ευρωπαϊκής χώρας, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας. Αναφέρονται σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, της οποίας η Θρησκευτική Εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο μεταίχμιο αλλαγών εξαιτίας αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναδεικνύεται ότι η θρησκεία ως μάθημα σε σχολείο μπορεί να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες για επικοινωνία με τον εαυτό και τον άλλον, τη συνύπαρξη καθώς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
53 2020 Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και η μάθηση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.pdf (260 KB) Open in new window