Η θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα: Ζητήματα υποχρεωτικότητας, προγράμματος σπουδών και παιδαγωγικής προσέγγισης

Scientific publication - Book Chapter uoadl:2941067 12 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Η θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα: Ζητήματα υποχρεωτικότητας, προγράμματος σπουδών και παιδαγωγικής προσέγγισης
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2016
Authors:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης,
Μανώλης Παπαϊωάννου
Pages:
201-212
BookTitle:
Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά εγχειρίδια. Από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον. Πρακτικά Συνεδρίου, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, ΠΕΕ, Pierce-Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, τ.Β’
Publisher:
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ
ISBN:
978-618-81132-5-1
Keywords:
Θρησκευτική ελευθερία, θρησκευτική συνείδηση, ομολογιακό μάθημα, Πρόγραμμα Σπουδών, Μάθημα των Θρησκευτικών
Main subject category:
Education - Sport science
2016 - Η θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα.pdf (856 KB) Open in new window