Μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος; Μια εμπειρική έρευνα

Scientific publication - Journal Article uoadl:2941078 7 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
Μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος; Μια εμπειρική έρευνα
Languages of Item:
Greek
Abstract:
The article refers to the role of interfaith dialogue in the field of Religious Education. It includes an overview of the most important international texts and research applications, and presents an empirical educational research that explores the effectiveness of interfaith dialogue in mixed religious classrooms. The research was conducted as a case study during two school years 2016-17, 2017-18, in a high school in Athens, in a classroom of Christian and Muslim students. Quantitative and qualitative methodological tools were used to analyze the research data, and the collaboration of independent judges was used. The research findings have highlighted the multiple role of interfaith dialogue in the educational effectiveness in terms of knowledge, communication and dialogue skills, and attitudes towards religious diversity. At the same time, the possibility of effective implementation of dialogue in teaching religions in Religious Education was revealed, following the relevant recommendations of the Council of Europe, which encourage the development of such a research initiatives.
Publication year:
2018
Authors:
Μανώλης Παπαϊωάννου
Journal:
Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση / Greek Journal of Religious Education
Publisher:
Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ -για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
Volume:
1
Number:
1
Pages:
41–62
Keywords:
Interreligious dialogue, religious diversity, research, teaching effectiveness
Main subject category:
Education - Sport science
DOI:
http://doi.org/10.30457/031020184
Mπορεί να είναι αποτελεσματικός ο διαθρησκειακός διάλογος.pdf (753 KB) Open in new window