Κορκολόπουλος Δ. Βασίλειος

Registry uoadl:2946694 8 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κορκολόπουλος Δ. Βασίλειος
Registration year:
18801008
Incremental number:
373
Place of origin:
Πύργος Ηλείας
Contributors:
Ανδρ. Αυγερινός
Age:
20
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Πύργου, αριθ. 130, 1 Ιουλίου 80, λίαν καλώς.
Landed property:
Πύργος 10.000
Access Policy:


The digital material of the item is not available.