Παπατριανταφυλλόπουλος Α. Αθανάσιος

Registry uoadl:2946696 9 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παπατριανταφυλλόπουλος Α. Αθανάσιος
Registration year:
18801008
Incremental number:
374
Place of origin:
Βραχνί Καλαβρύτων
Contributors:
Georgios Argiropoulos
Age:
20
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Πατρών, αριθ. 82, 27 Σ/βρίου 1880, σχ. καλώς.
Landed property:
Βραχνί 60.000
Access Policy:


The digital material of the item is not available.