Τσαλαμίδας Χ. Γεώργιος

Registry uoadl:2946699 16 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Τσαλαμίδας Χ. Γεώργιος
Registration year:
18801010
Incremental number:
376
Place of origin:
Αλποχώριον Αχαϊας
Contributors:
Nikolaos Koumaniotis
Age:
21
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Πατρών, αριθ. 46, 12 Σ/βρίου 80, καλώς.
Landed property:
Αλποχώριον 5.000
Access Policy:


The digital material of the item is not available.