Δούδας Κ. Αναστάσιος

Registry uoadl:2946702 9 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δούδας Κ. Αναστάσιος
Registration year:
18801010
Incremental number:
378
Place of origin:
Αργυρόκαστρο Ηπείρου
Contributors:
Σ.Κ. Μπαλάνος
Age:
20
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Κερκύρας, αριθ. 1137, 3 Ιουλίου 80, καλώς.
Landed property:
Ιωάννινα 250.000
Access Policy:


The digital material of the item is not available.