Ιωάννου Α. Ανδρέας

Registry uoadl:2946704 9 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννου Α. Ανδρέας
Registration year:
18801010
Incremental number:
379
Place of origin:
Αίγιον
Contributors:
Dimitrios Zikos
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Αιγίου, αριθ. 263, 1 Ιουλίου 80, άριστα.
Landed property:
Αίγιον 20.000
Access Policy:


The digital material of the item is not available.