Σινάρος Ι. Γεώργιος

Registry uoadl:2946706 10 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σινάρος Ι. Γεώργιος
Registration year:
18801010
Incremental number:
380
Place of origin:
Τραπεζούς
Contributors:
Constantinos Ieroklis
Age:
23
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολ. Γυμν. Α΄Αθηνών, αριθ. 89, 1 Οκτωβρίου 1879, σχ.καλώς.
Access Policy:


The digital material of the item is not available.