Η κοινωνία της διακινδύνευσης κατά τον U. Beck - κοινωνιολογική διερεύνηση

Scientific publication - Book uoadl:2946937 11 Read counter

Unit:
Department of Social Theology and the Study of Religion
Title:
Η κοινωνία της διακινδύνευσης κατά τον U. Beck - κοινωνιολογική διερεύνηση
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2021
Authors:
Denaxas, Nikolaos
Publisher:
figshare
Keywords:
Sociology, FOS: Sociology
Main subject category:
Religion
DOI:
10.6084/M9.FIGSHARE.14744169.V1
Η κοινωνία της διακινδύνευσης κατά τον U Beck.pdf (906 KB) Open in new window