Οpinions of adults with T2DM toward patient-centered care or/and approach

Postgraduate Thesis uoadl:2962582 10 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2021-10-13
Year:
2021
Author:
Podimata Foteini-Theofano
Supervisors info:
Ευανθία Σακελλάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Δήμητρα Περηφάνου, Λέκτορας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, ΠΑΔΑ
Original Title:
Απόψεις ενήλικων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την ανθρωποκεντρική φροντίδα ή/και αντιμετώπιση
Languages:
Greek
Translated title:
Οpinions of adults with T2DM toward patient-centered care or/and approach
Summary:
OBJECTIVE: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a multifactorial disease and its treatment is based on self-management to a large extent. Patient-centered care constitutes the recommended form of management of Diabetes Mellitus (DM) in recent years. The views of Greek adults on patient-centered care have only been investigated by 2 studies, in which participants were exclusively hospitalized people. The purpose of this research is to explore the opinions of adults with T2DM toward patient-centered care in Greece.
METHOD: A cross-sectional, non-experimental study took place. The data were collected using online questionnaires. Each questionnaire is comprised of socio-demographic factors, diabetic profile and two measurement tools that were translated into Greek. The translated questionnaires are the Patient Assessment of Care for Chronic Conditions+ (PACIC+) and the Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). The PACIC+ has five subscales that account for six main characteristics of Chronic Care Model (CCM). The DTSQ consists of two subscales that are the treatment satisfaction and the burden from hyperglycemia/hypoglycemia.
RESULTS: One hundred ninety-two people with T2DM participated in the study. The majority of people were college graduates (35.4%) and resided in cities (83.2%). Only 25.1% of people with T2DM have participated in diabetes self-management educational programmes and it was observed to improve treatment satisfaction of participants (p>0.054). Also, a statistically significant difference was not found in correlation between the treatment satisfaction of people with T2DM and the type of diabetic medication that they take (P>0.0876). In addition, people with T2DM reported that they are not encouraged by healthcare professionals to actively participate in their own care. Moreover, a statistically significant correlation was not observed between the type of diabetic medication and the gender (p>0.143), the education level of participants (P>0.0932).
CONCLUSIONS: It is essential that people with T2DM participate in diabetes self-management educational programmes to a larger extent. The programmes' content is recommended to focus on the management of hyperglycemia and comorbidities. Furthermore, it is a necessity that health professionals are trained in communication skills, support of decision-making and problem-solving strategies. Once people with T2DM and health professionals are educated, their collaboration will be improved and therefore there will be better treatment results for people with T2DM.
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
Type 2 diabetes mellitus, Patient-centered care, Personal experiences, Treatment satisfaction
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
95
Number of pages:
91

Foteini-Theofano Podimata Master.pdf
1 MB
File access is restricted until 2022-04-13.