Η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών και η σχέση της με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό ως προς το φύλο παιδιών και εκπαιδευτικών

Scientific publication - Book Chapter uoadl:3232508 26 Read counter

Unit:
Department of Primary Education
Title:
Η αυτοεκτίμηση των δυσλεκτικών και μη δυσλεκτικών παιδιών ηλικίας 11-12 ετών και η σχέση της με την αποδοχή-απόρριψη από τον/την εκπαιδευτικό ως προς το φύλο παιδιών και εκπαιδευτικών
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2018
Authors:
Μαρία Θεοδωροπούλου
Μαρία Μαλικιώση-Λοίζου
Ευαγγελία Γαλανάκη
Pages:
310-322
BookTitle:
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Τόμος 8
Publisher:
ΕΚΤ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ)
ISBN:
2529-1157
Keywords:
αυτοεκτίμηση, δυσλεξία, αποδοχή, απόρριψη, μαθητές, παιδιά, εκπαιδευτικός, self-esteem, dyslexia, acceptance, rejection, students, children, teacher
Main subject category:
Philosophy - Psychology
DOI:
https://doi.org/10.12681/edusc.2680
References:
.
Θεοδωροπούλου, Μαλικιώση-Λοίζου & Γαλανάκη (2018).pdf (541 KB) Open in new window