Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 σχετικά με τς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στη αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Paper in Honorific Edition uoadl:3233038 16 Read counter

Original Title:
Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 σχετικά με τς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στη αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κινινή, Ευθυμία Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Commercial Law
Keywords:
Εμπορικές πρακτικές, Εφοδιασμός γεωργικών προϊόντων, Εφοδιασμός γεωργικών τροφίμων, Παραγωγοί, Ανταγωνισμός
Pages (from-to):
[399]-423
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.