Ο ανήλικος καταναλωτής ιδίως ως αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος

Paper in Honorific Edition uoadl:3234108 52 Read counter

Original Title:
Ο ανήλικος καταναλωτής ιδίως ως αποδέκτης διαφημιστικού μηνύματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαδοπούλου, Ανθούλα Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Commercial Law
Keywords:
Προστασία ανήλικου καταναλωτή, Διαφημιστικά μηνύματα, Τηλεοπτικές διαφημίσεις, Διαδικτυακές διαφημίσεις,
Pages (from-to):
[531]-555
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.