Ευθύνη εξερχόμενου εταίρου για εταιρικά χρέη της ομόρρυθμης εταιρίας

Paper in Honorific Edition uoadl:3234112 18 Read counter

Original Title:
Ευθύνη εξερχόμενου εταίρου για εταιρικά χρέη της ομόρρυθμης εταιρίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σκαλίδης, Λευτέρης Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Comparative law
Commercial Law
Keywords:
Εταιρικά χρέη, Εταιρική περιουσία, Ομόρρυθμές εταιρίες, Εξερχόμενοι εταίροι, Εξωτερική ευθύνη, Εσωτερική ευθύνη, Επικουρική ευθύνη
Pages (from-to):
[607]-622
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.