Λευκή ψήφος, αποχή και "εναντίωση μετόχων" κατά τη λήψη αποφάσεων στα όργανα της Α.Ε. (ΓΣ και ΔΣ)

Paper in Honorific Edition uoadl:3234114 17 Read counter

Original Title:
Λευκή ψήφος, αποχή και "εναντίωση μετόχων" κατά τη λήψη αποφάσεων στα όργανα της Α.Ε. (ΓΣ και ΔΣ)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τέλλης, Νικόλαος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Keywords:
Λευκή ψήφος, Μετοχές
Pages (from-to):
[623]-635
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.