Συγκεντρώσεις super-markets στην ελληνική αγορά και επηρεασμός του αγροδιατροφικού τομέα

Paper in Honorific Edition uoadl:3234119 21 Read counter

Original Title:
Συγκεντρώσεις super-markets στην ελληνική αγορά και επηρεασμός του αγροδιατροφικού τομέα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χατζηγάγιος, Θωμάς Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
International Law
Keywords:
Αγορά, Καταναλωτές, Προμηθευτές, Δίκαιο ανταγωνισμού, Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Pages (from-to):
[649]-697
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
Περιέχει πίνακες
The digital material of the item is not available.