Φαρμακογονιδιωματική: ηθικά διλήμματα

Scientific publication - Journal Article uoadl:3257363 67 Read counter

Unit:
Department of Social Theology and the Study of Religion
Title:
Φαρμακογονιδιωματική: ηθικά διλήμματα
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η εισήγηση επικεντρώνεται στην προσέγγιση των θεμάτων, τα οποία συνδέονται με τη γενετική επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώματος (genome editing) και με τα συναφή ηθικά διλήμματα που εγείρει η εφαρμογή της Φαρμακογονιδιωματικής. Η Ηθική βασίζεται σε αρχές και κριτήρια ―με όποια ηθική θεωρία κι αν προσεγγίζεται το θέμα― και προβάλλει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας, της αξιοπρέπειας και της ταυτότητας κάθε αν- θρωπίνου όντος, την εγγύηση του σεβασμού της ακεραιότητας και των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή στο κοινωνικό αγαθό της υγείας και της συνεπαγόμενης θεραπείας του ασθενούς.
Publication year:
2022
Authors:
Φανάρας, Βασίλειος
Journal:
Εκκλησιαστικός Κήρυκας
Publisher:
Επιστημονική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, Κύπρος
Volume:
28
Number:
1
Pages:
235-246
Keywords:
Φαρμακογονιδιωματική, εατομικευμένη ιατρική, ηθική, βιοηθική
Main subject category:
Religion
References:
Η παρούσα σύντομη εισήγηση-ανακοίνωση παρουσιάσθηκε με τον τίτλο: «Ηθική και Γονιδιωματική» στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξατομικευμένης Ιατρικής στις 17 Δεκεμβρίου 2021, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.
ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ_ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ.pdf (685 KB) Open in new window