Περί υποθετικής αιτιότητας

Paper in Honorific Edition uoadl:3328400 8 Read counter

Original Title:
Περί υποθετικής αιτιότητας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χελιδόνης, Απόστολος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1233-1265
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.