Ζητήματα από την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:3356672 19 Read counter

Original Title:
Ζητήματα από την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kyranou-Tsiptsiou, Sofia
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Medical Law
Pages (from-to):
1001-1015
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.