Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. μια πρακτική προσέγγιση

Paper in Honorific Edition uoadl:3359361 72 Read counter

Original Title:
Στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. μια πρακτική προσέγγιση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Banking and capital market law
Δάνεια
Pages (from-to):
427-450
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.