Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αφισίου, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:39298 318 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1309
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αφισίου, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Βασιλική Αλιμήση του Πέτρου
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Αφίσιον Λακεδαίμονος Λακωνίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.