Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Καστανέα, της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:39299 322 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1310
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Καστανέα, της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Αναστασία Κουρκούλη του Αντωνίου
Year submitted:
1971
Data collection period:
Απρίλιος 1971
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Άνω Καστανέα Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.