Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άγιος Λουκάς, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας.

Folklore Manuscript uoadl:39343 420 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1314
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άγιος Λουκάς, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας.
Creator:
Γεώργιος Βωβός του Νικολάου
Year submitted:
1971
Data collection period:
1971
Geographical region:
Εύβοια
Town / Village:
Άγιος Λουκάς Καρυστίας Ευβοίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63