Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Θαρρούνια, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας.

Folklore Manuscript uoadl:39455 332 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1315
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Θαρρούνια, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας.
Creator:
Γιαννούλα Κάλφα του Ευαγγέλου
Year submitted:
1971
Data collection period:
Χριστούγεννα 1970
Geographical region:
Εύβοια
Town / Village:
Θαρρούνια Καρυστίας Ευβοίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
The digital material of the item is not available.